Seiten

  • Startseite
  • Impressum
  • Inhalt
  • MINT
  • Sprache
  • Soziales
  • Geist
  • Kunst
  • Gemischtes
  • Gedichte

Donnerstag, 11. September 2014

0,82


Esperanto

Ho­di­aux es­tas la 11-a de septem­bro. La tago, sur kio es­tis la aten­coj en Nov­jorko en 2001 kaj post kio sensenca milito startis kaj mul­taj sen­kulpaj ho­moj de­vis mor­ti.

Mi mal­amas la Usonon kaj mi mal­amas is­lamis­tajn teroris­tojn! Kiam cxi tiaj fi­kanajloj es­tos eks­ter­mi­gxitaj?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen