Seiten

  • Startseite
  • Impressum
  • Inhalt
  • MINT
  • Sprache
  • Soziales
  • Geist
  • Kunst
  • Gemischtes
  • Gedichte

Montag, 18. November 2013

Balo / 舞会

Ekzistas apenaŭ io pli belo ol balo. Dimanĉe vespere estis la aŭtuna balo en la Popola Domo. Oni renkontas oldajn kaj maloldajn konatulojn, povas observi la novajn prezentdancantojn kaj dancas mem dum la duona nokto. Multaj de miaj geamikoj havis finan balon de ilia baza kurso kaj ni havis multan amuzon. Mi dancis kun multaj diversaj knabinoj, unu plej beleta ol la alia, sed la plej beleta estis mia danca partnerino. Valso, sambo, fokstroto, diskofokso, la fina busstopo k. m. p. -- ĉio ĉeestis!

几乎不有一点儿更漂亮比一个舞会。在星期天晚上是了秋天舞会在人民房子。遇见亲密和新密熟人们,会看见新演舞者们,自己舞晚上的一半。多我的朋友们有了他们的基础课的毕业舞会,我们很开了心。我与多不同姑娘们舞了,一个比其她更漂亮,但是最漂亮是了我的女舞伴。华尔兹、桑巴、狐步、捷舞、最终汽车站舞和更多——一切都在了座!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen